kalmar län

Medicin mot alkoholberoende ökar

Det visar siffror från apoteket, nu ligger Kalmar län i topp tre i landet, näst efter Västmanland och Gotland.

Då handlar det främst om de receptbelagda läkemedlen Antabus, Campra och Revia.

Helena Slottner avdelningschef för det nyöppnade beroendecentret i kalmar, tycker att det är positivt, för det innebär att fler har fått behandling.

Totalt har försäljningen ökat med 300.000 dygnsdoser i hela landet, sedan 2005.