Kalmar

Överklagan dras tillbaka

Den privatperson som överklagat kommunens beslutet om att gå i borgen för arenabygget i Kalmar drar nu tillbaka sin överklagan eftersom familjen är hotad.

Mannen låter meddela att det är tack vare kalmarpolisen som familjen klarat sig undan allvarligare händelser.
Kritik riktas mot lokala massmedier som enligt mannen stimulerat fram odemokratiska element.

Kalmarpolisens informationschef, Sven-Erik Karlsson, säger att det inte förekommit några direkta hot mot mannen och hans familj men att det är en situation som bör tas på allvar. Tillsammans med familjen har polisen gått igenom olika säkerhetsåtgärden och strategier för hur de ska agera om en hotsituation uppstår.