Kalmar

Många barndödsfall vid förlossning

De många dödsfallen bland nyfödda och ofödda på länssjukhuset i Kalmar fortsätter. jämfört med andra kliniker dog i fjol dubbelt så många barn i samband med förlossningen i Kalmar, skriver tidningen Nyheterna.

Chefsläkare Christer Rosén säger till tidningen att eftersom det är relativt få förlossningarna i Kalmar så får läkarna sällan handskas med riktigt svåra fall och att kompetensen skulle höjas om man bara hade ett BB i länet.