Nybro

Otjänligt dricksvatten i Alsterbro

Vattnet i Knivingaryds vattenverk i Nybro kommun är otjänligt som dricksvatten. Prov har visat att vattnet i Alsterbro innehåller e-coliebakterier och måste därför kokas innan det används som dricksvatten.

Under dagen kommer nya vattenprover att tas och ledningarna kloreras. Vattentankar med rent vatten är utställda vid Knivingaryd, i Sandslätt vid korsningen Rosenströmsvägen Hagvallsvägen, vid Alsterbroskolan, Vid Fröjdekullahemmet, I Skogshult vid macken och vid kyrkan i Kråksmåla.

Information om vattenläget hittar du på kommunens hemsida .