Kalmar

Legionella i hyreshus i Kalmar

Legionellabakterier har hittats i ett av Kalmarhems hyreshus på Smålandsgatan. Bakterierna kan orsaka legionärssjukan som kan vara dödlig.

Legionellabakterierna kan dyka upp när det är för låg temperatur i vattenledningar, för om temperaturen är tillräckligt hög så dör bakterierna och legionärssjukan kan undvikas helt.

Kalmarhem höjer nu temperaturen i vattenledningarna till 70 grader i det aktuella huset vilket dödar bakterierna men å andra sidan är 20 grader över Boverkets rekommendationer.