KALMAR LÄN

"Fler äldre borde ha sändare"

Den spårningsutrustning som skulle kunna förebygga att många äldre personer försvinner från boenden i länet är inte komplett. Och ansvaret för vem som ska ta tag i frågan faller mellan stolarna, trots att både polisen och äldreomsorgens personal önskar att tekniken används oftare.

I Kalmar har utrustningen bara testats en gång, och då fungerade det dåligt eftersom en del av tekniken saknas:

- När man skulle ha tag i den här personen så fanns inte pejlingsutrustningen till hands så polisen kunde inte söka, säger undersköterskan Kerstin Nilsson i Kalmar.

- Det tycker jag är fel, tillägger hon och berättar att hon skulle vilja att fler äldre hade sändare.

Men hos polisen tycker man att det är kommunerna som väntar med att införa utrustningen.

- Vi har aktualiserat en diskussion i polisstyrelsen och kommunerna att man skulle kunna ha någon form av larm eller mottagare runt handleden på dom personer man kan misstänka skulle kunna försvinna, berättar Sven-Erik Karlsson som är polisens informationschef i Kalmar län.

Han säger att idén har bemötts olika i olika kommuner, men att polisen hoppas att tekniken kan börja användas mer.

- Det skulle betyda mycket speciellt för individen.