KALMAR LÄN

Hyresgäster pressas till miljöansvar

Det blir allt vanligare att hyresgäster får särskilda räkningar för värme och varmvatten. Flera kommunala bostadsbolag i Kalmar län har satt in mätutrustning i lägenheterna för att förmå hyresgästerna att ta ansvar för energiförbrukningen.

Syftet är att hyresgästerna ska ta större ansvar för sitt energianvändande och att miljöpåverkan därmed ska minska. 

Hittills har man sett att framför allt förbrukningen av varmvatten gått ner kraftigt.

I Kalmar län finns systemet i bland annat Kalmar, Mörbylånga och Mönsterås men fler kommuner har visat intresse, däribland Oskarshamn och Västervik.