VÄSTERVIK

Flera anlagda bränder

Räddningstjänsten i Västervik fick en intensiv tisdagsnatt efter tre larm på en kvart om det som visade sig vara anlagda bränder i containrar. Samma gärningsmän tros ligga bakom bränderna som dessbättre inte spred sig vidare och inte skadade någon människa.