Västerviksbo DO - anmäler arbetsgivare

En kvinna från Västerviks kommun har anmält sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen - DO. Kvinnan har jobbat som husdjurstekniker och bland annat inseminerat nötkratur över hela länet. Anmälan gäller bland annat att hon inte haft rätt till traktamente, fått felaktiga löner, ingen introduktion och blivit mobbad.