22 varslade på Emmaboda glas

Företaget Emmaboda glas som tillverkar bygglas har varslat 22 anställda om uppsägning. Anledningen sägs vara den rådande konjunkturnedgången inom byggbranschen.
Alla av de varslade arbetar i fabriken, och förhandlingarna mellan företagsledning och fack är redan inledda. 260 personer arbetar på Emmaboda glas idag.