Skolmaten kostar i Västervik nästa år

Det blev inget beslut om räddningstjänsten i Edsbruk när budgeten klubbades i Västerviks fullmäktige på torsdagskvällen. Det eftersom varken Räddningsverket eller länsstyrelsen hunnit yttra sig om förslaget.
Men sparkravet på 1,7 miljoner ligger kvar på räddningstjänsten även om det inte är bestämt hur besparingarna ska göras. Också frågan om musikskolans framtid får vänta. Däremot belutade fullmäktige att det ska tas ut en avgift för skolmaten på gymnasiet från och med nästa år.