Mittvajerräcke kan komma att ändras

Olyckan på E 22:an utanför Västervik för nån vecka sen, då en sk stadsjeep körde över mittvajern kan komma att påverka räckenas utseende i framtiden. Lennart Ivarsson vägverket i Kalmar som nu utreder olyckan säger att man i varje fall kommer att ha med den här olyckan när mittvajerns utformning diskuteras framöver.
Även om inte utredningen är klart och överlämnad till Vägverket centralt säger Lennart Ivarsson till P4 Kalmar att två extrautrustningar på bilen bidrog till överkasningen; dels ett viltgaller framtill samt ett underkörningsskydd, som båda gör det lättare att ta sig över hinder.