Stor säkerhet vid salmonellaslakt

Slakteriet KLS i Kalmar kommer att slakta grisar från gårdar som har salmonella. Varje fredag framöver kommer den här särskilda slakten att genomföras. Vid slakten kommer kapaciteten att sänkas av säkerhetsskäl och samtliga grisar kommer att testas för salmonella. Först när testerna är klara kan de friska grisarna användas i produktionen