Riksdagsman stöder kampen för dagmammor

De föräldrar i Målilla som protesterar mot risken att dagmammorna försvinnér får nu stöd av riksdagsmannen Sverker Thorèn som säger att han kommer att skriva under de protestlistor som finns. Han säger också att skollagkommittèns förslag om att familjdeaghem inte ska ingå i skolväsendet kan leda till att de försvinner helt.