Cederberg förlorade i länsrätten

Det var rätt av skattemyndigheten att betalningssäkra egendom och kapital för 15 miljoner kronor hos Ölandsföretagaren Håkan Cederberg. Det slår länsrätten fast i en dom i dag. Länsrätten konstaterar vidare att Cederberg är svensk medborgare och till stor del bosatt i Sverige och alltså skattskyldig här.