Fortsatta översvämningar i länet

Den senaste prognoserna från SMHI varnar för fortsatt extremt höga flöden i Brusaån och Silverån i Hultsfreds kommun. Trots att vi i stort sett klarat oss från regn det senaste dygnet.
Som det ser ut nu har vattenståndet kulminerat i norra delen av Silverån och i Brusaån. Men vattenståndet kommer att öka i Hulingen i Hultsfred och i södra delen av Silverån och kulmen väntas först i slutet av veckan. Fortfarande är också många vägar i området avstängda och många hus är översvämmade. I Oskarshamns kommun är vattentäkten, sjön Eckern det största problemet. Sjön är nu sprängfylld och nivån måste ner för att undvika översvämmade hus. Samtidgt får inte avrinningen bli för stor, då finns risken att vattenverket i Döderhultsdalen skadas.