Olja vid Utklippan

Kustbevakningen har nu på morgonen upptäckt omkring 3,5 ton tjockolja söder om Utklippan i östra Blekinge.
Oljan kommer troligen från det kinesiska lastfartyget Fu Shan Hai som ligger på havsbottnen utanför Bornholm sen mer än en månad. Oljan är brun och bedöms vara bekämpningsbar. Risken är enligt kustbevakningen liten för att oljan ska nå land.