Reningsverk utslaget av vattnet

En effekt av översvämningarna är att avloppsvatten numera går ut orenat från reningsverket i Målilla. Hultsfreds kommun har tvingats av verket helt inför risken att det skulle förstöras i och med att vattenytan nu är högre än reningsverket.