Granat på badstrand var ofarlig

Den handgranat som hittades av två pojkar intill den välbesökta badstranden i Köpingsvik i går var en ofarlig övningsgranat. Det kunde bombexpertis från Malmö konstatera i går kväll sedan granaten transporterats till ett skjutfält i Lindby några kilometer från Köpingsvik. Efter granatfyndet spärrades ett område intill badstranden av helt och några byggander utrymdes i väntan på bombexperterna.