Badvattnet förorenat av översvämningar

Badvattnet i närheten av vattendrag vid översvämningsområden är har förorenats i och med att vattnet fört med sig slam från jordbruksmarker. Dessutom går avloppsvatten ut orenat på en del håll. slagits ut. I Oskarshamn uppmättes härom dagen förhöjda värden av koliforma bakterier på fyra av dom nio badplatserna- på sina ställen är vattnet också brunare än vanligt. Det inte farligt att bada, men akta dig för kallsupar manar man på miljökontoret. Jordbruksslammet som nu lösgjorts bidrar på sikt till ökad övergödning av Östersjön.