Översvämningar kostar bönderna 100 miljoner

Länets bönder förlorar uppemot 100 miljoner kronor på den senaste tidens översvämningar. enligt preliminära beräknar av LRF, lantbrukarnas riksförbund. Många grödor inte kan skördas under sensommaren - vissa potiosodlare intill Emån har till exempel fått halva arealen förstörd. Dessutom beräknar man att jordens mullhalt inte återhämtar sig förrän om cirka tre år. Efter en inventring av skadorna kommer LRF att begära katastrofersättning av regeringen.