Borgholm

Åklagarens slutplädering: Vållande till annans död

Åklagaren Bo Svensson hävdar i sin slutplädering, under rättegångens tredje och sista dag, att ägaren till Hotell Borgholm har gjort sig skyldig till vållande till annans död då två personer omkom vid en brand på hotellet i april 2004.

Det är en rad fall av underlåtenhet som Fransson sammantaget under flera år gjort sig skyldig till vad det gäller säkerheten på hotellet.

Det gäller bland annat utbildning av personal, policy om vad som gäller vid olyckor, samt att en branddörr inte hölls stängd och som var den direkta orsaken till att branden fick det kraftiga spridning i byggnaden.

Säkerhetstänkandet var slappt och fungerade inte alls menade åklagaren.

Den omkomne mannens pappa sa avslutningsvis, då han talade i slutet av rättegången, att han mist en son, framtida barnbarn och att besökte hotellet under sin vistelse här och kunde konstatera att det var ett fint hotell Fransson fått uppbyggt.

Dom kommer om 4 veckor det vill säga den 26 februari

Rättegångens dag 2:

Rättegångens dag 1:

6 november 2007
28 mars 2007
14 november 2006
13 november 2006
15 september 2006
5 maj 2004
17 april 2004
10 april 2004
9 april 2004
9 april 2004
9 april 2004