Ungdomar nekas tälta på Öland

Högsäsongen för turismen på Öland är i full gång, men det är inte alla som är välkomna dit. I varje fall inte till campingplatserna. En som har fått erfara det är Rasmus Gunnarsson, 20 år, från Växjö som förra veckan blev nekad att campa på Öland.