Lublin vill stoppa höjda politikerlöner

Per Lublin från partiet kommunens bästa i Borgholm begär nu att fullmäktigebeslutet att politikerna i kommunen skulle få höjda löner ogiltigförklaras. Han anser att det förelåg jäv då personer som berördes av beslutet sälva var med och utformade förlaget om arvodeshöjningen.
Han stödjer sig på ett likarat rättsfall som avgjordes i regeringsrätten 1994. Lublin säger till P4 Kalmar att han har ett stort stöd i bland kommunivånarna i den här frågan .