Kalmar

Kända varsel på Atlas Copco

Verkstadskoncernen Atlas Copco ska fortsätta spara och 900 anställda i Sverige förlorar jobben enligt koncernens bokslutsrapport som presenterades på måndagen.

Varslen på orterna är kända sen tidigare, bland annat i Kalmar där företaget varslade en fjärdedel i personalstyrkan eller 44 personer förra veckan.