Länet

586 st är varslade hittills i år

Januari blev en mörk månad för arbetsmarknaden i länet. 586 personer varslades om uppsägning, visar siffror från arbetsförmedlingen.

Samtidigt redovisas siffror för 2008, som visar att totalt 3098 personer varslades om uppsägning i länet, det kan jämföras med 2007, då bara 874 personer varslades.