Oskarshamn

Platsen klar för slutförvaret

Om slutförvaringen hamnar i Oskarshamn blir den exakta platsen Oxhagen, det kommer presenteras på ett samrådsmöte ikväll.

Om SKB, Svensk kärnbränslehantering, väljer att förlägga slutförvaret av utbränt kärnbränsle i Oskarhamn kommer det att förläggas i Oxhagen, cirka 2 kilometer väster om Simpevarp och kärnkraftverken.

Planen presenteras i kväll vid ett samrådsmöte inför ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Bygget av slutförvaret är det största industriprojeket som genomförts i Sverige och motsvarar en och en halv Öresundsbro och är kostnadsberäknat till 40 miljarder kronor.

Enligt de planer som SKB nu arbetar kommer bland annat tranporter till och från slutförvaret ske på E22:an och väg 743 som går ut till Kärnkraftverken ute på Simpevarpshalvön.


16 januari 2009

12 januari 2009

12 november 2008

25 augusti 2008

23 juni 2008

16 maj 2008