Bombardiers satsning kan ge bättre vägar i länet

Tågtillverkaren Bombardiers val av Kalmar som centrum för karosstillverkningen i Europa kan bli ett nytt, starkt argument för att satsa på bättre vägar, järnvägar och andra kommunikationer till och från Kalmar län.
Både Kjell Henriksson, kommunalråd i Kalmar, och Anders Åkesson, ordförande i regionförbundet, säger till P4 Kalmar att en så pass stor och viktig etablering kommer att sätta bra tryck på regeringen och andra aktörer när pengar ska fördelas till nya infrastruktursatsningar. Från Bombardiers sida hoppas man på att E22:an ska byggas ut ända till Karlskrona och att dagens flygförbindelser från Kalmar till Stockholm och Köpenhamn kan utökas med flyg till Berlin.