Många klagomål mot hantverkare

Priser eller utförande av hantverkstjänster är det som länsborna klagar mest på till konsumentvägledarna. 

Boendefrågor har toppat klagomålsstatistiken de senaste åren och över hälften av boendefrågorna handlar om klagomål på hantverkare i samband med renovering eller reparation.

- Så här har det sett ut de 12-13 år jag jobbat som konsumentvägledare i Kalmar säger Thomas Olofsson.

- Många är för godtrogna och optimistiska när man anlitar  hantverkare säger Thomas Olofsson som på det bestämdaste rekommenderar att skriva ner det avtal man kommit överns om.