Kontroller i kommunfullmäktige

Den som besöker sitt kommunfullmäktigemöte kan i framtiden tvingas gå igenom en säkerhetskontroll.

Det föreslår en statlig utredning. De vill tillämpa samma regler i kommun- och landstingshus som råder i riksdagen och i domstolarna, och precis som där ska kontrollen ske utan att besökarens identitet fastställs.

Kontrollen ska bara garantera att ingen tar med sig vapen, sprängmedel eller annat som kan hota politikernas och övrigas säkerhet.