Tidigt språkval förbättar högskolemöjligheter

Möjligheterna att komma in på rätt program på högskolan påverkas av vilka språkval eleven gör redan i femte klass.

De nya antagningsreglerna med meritpoäng gör att ett språkval som görs redan vid 12 års ålder är viktigare än någonsin

En elev som väljer att läsa ett tredjepsråk kan lättare nå maximala meritpoäng och därmed ökar chanserna att komma in på den högskolelinje eleven vill läsa.

Andelen elever som läser ett språk till förutom engelska och svenska minskar och de nya reglerna är ett sätt att vända utvecklingen enligt högskoleverket.