Kalmar län

Hundratals ton gift hos lantbrukare

Mer än 141 ton kemikalier har samlats in från lantbruken i Kalmar län under förra året. 101 ton av detta var spillolja. Mycket mer finns kvar att samla in tror Håll Sverige Rent.

Det är genom stiftelsen Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar som insamligen ”Giftfri miljö i lantbruket” gett det här resultatet.

I ett pressmeddelande skriver Håll Sverige Rent att intresset har varit mycket stort och att man tror att ytterligare många ton finns att samla in i länet.

Återvinningsförsäkringen ingår som en del i grundskyddet vid vissa försäkringar och innebär att man utan extra kostnad får farligt avfall och lantbruksskrot borttransporterat en gång om året. Håll Sverige Rent tar emot beställningar och samordnar hämtningarna.