Jordbruksmark blir utländsk

Det är tätt mellan annonserna. Svensk jord- och skogsmark säljs ut i en hög takt just nu.

Det är köpläge för utländska lantbrukare och kapitalplacerare. Med den låga kronkursen är det runt 30 procent billigare än att utöka jordbruket i hemlandet .

-När det gäller skogen växer den med procent per år vilket är betydligt mer än vad banker, aktier och statsskuldväxlar ger i avkastning. Det är därför som vi nu ser annonser om att egendomar köpes från ut utländska spekulanter säger Johan Eriksson på LRF Konsults skogsbyrå.

Men han ser inga risker att hela landet blir uppköpt.

-Så mycket investeringskapital finns inte lätt tillgängligt på marknaden, säger han