Kalmar

Värmeverksbygge stoppades

Säkerhetsbrister som inte åtgärdats gör att bygget av kraftvärmeverket i Moskogen väster om Kalmar är för farligt.

Nyligen förbjöds arbete på höga ställningar, eftersom många av de säkerhetsbrister som arbetsmiljöverket tidigare påpekat, inte åtgärdats.

Bygget har redan lett till sex olyckor och två tillbud. Tre personer har brutit benen, uppger Östran.

NCC är arbetsmiljöansvariga på arbetsplatsen. Redan i höstas slängdes en av underentreprenörerna ut från arbetsplatsen eftersom de inte följde säkerhetsreglerna.

Nu är de bristerna lagade och arbetet är igång igen.