Västervik

Vill du ha bidrag krävs arbete

Ska du få socialbidrag så ska du acceptera att ta ett enklare anvisat jobb inom kommunen, eller börja studera. Kommunledningens förslag få medhåll från fackligt håll.

Inom fackförbundet Kommunal i Västervik välkomnar man nu kommunledningens förslag om att unga upp till 24 år som får försörjningsstöd måste börja studera eller ta ett anvisat enklare jobb i kommunen.

Berit Thall kommunalordförande i sektion 17 i Västervik som organiserar medlemmar inom äldreomsorgen säger att det är självklart att man ska ha ett krav för den ersättning man får.

Berit Thall ser det som jättebra med en meningsfull sysslesättning istället för att ”bara driva omkring”.

- Vi ser det inte som att kommunen får mer eller mindre gratis arbetskraft på jobb som istället borde nyanställas för, säger hon.

Motprestationen för att få socialbidrag kan till exempel vara att läsa för gamla på äldreboenden, hjälpa till i skolornas matsalar eller inom parkavdelningen.