Gunnebo

Brand i stugtak

Sent på påskaftonens kväll brann det i taket till en sommarstuga i Samsvik, som ligger öster om Gunnebo i Västerviks kommun.

Räddningstjänsten lyckades i sista stund komma åt brandhärden i utrymmet mellan ytter- och innertak och därmed hindra en övertändning.

Rökskadorna blev omfattande och paret som bodde i stugan fick tillbringa natten på annat håll.

Under ett skede av släckningsarbetet förelåg också en spridningsrisk till en intilliggande stuga, men detta hot avvärjdes alltså