SD-politiker mest attackerade

Sverigedemokraterna är det politiska parti som mest utsätts för våld och hot. En sammanställnng som P1:s Kaliber har gjort visar att det har hänt SD minst 35 gånger de senaste tre åren. Bland de attackerade finns partisekreteraren.

- Då krossades rutor utvändigt och så sparkade man utifrån, gjorde en hoppspark, så att min arm kom i kläm och hade inte en partikamrat till mig fått den första smällen i ryggen hade med all sannolikhet min arm gått av, säger Björn Söder.

Den här händelsen som ägde rum på ett möte i Eslöv 2006 är inte unik.

En sammanställning som Kaliber har gjort visar att Sverigedemokraterna de senaste tre åren har utsatts för våld eller hot vid minst 35 tillfällen.

Ett trettiotal medlemmar har attackerats, hotats eller fått sina hem vandaliserade, flera av dem vid upprepade tillfällen. Gatstenar kastas in genom fönstren till deras hem. Yxor slås in i dörrar. Bilar vandaliseras. Flera av dem som drabbats har valt att lämna sina politiska uppdrag.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har vänt sig till regeringen och krävt att lagen ska skärpas när det gäller hot och våld mot förtroendevalda. Anders Knape är ordförande i SKL och han säger att hoten och våldet har fått konsekvenser.