Stor ökning av älgolyckor

Älgolyckorna i trafiken blir fler och fler. I fjol raporterades 220 kollisioner med älg här i länet

Sedan 2004 har antalet olyckorna ökat med 77 procent i länet. Ökningen är stor även i grannlänen, enligt siffror från Nationella viltolycksårdet.

Orsaken tros vara ökad fodertillgång i de områden som drabbades av stormen Gudrun. Dessutom är avskjutningen låg.