Kalmar

Ny typ av äldreboende ska byggas

En ny typ av äldreboende planeras på Varvsholmen i Kalmar.

det nya boendet ska stå klart på nyåret 2011 och är tänkt att innehålla ett vård- och omsorgsboende, som är den nya benämningen på särskilt boende, samt ett trygghetsboende, i enlighet med Äldredelegationens förslag.

Vård- och omsorgsboendet fordrar beslut enligt socialtjänstlagen på att den sökande behöver omsorg dygnet runt, säger omsorgsnämndens ordförande i Kalmar kommun, Steve Sjögren, som tycker att det i Kalmars nya stadsdel, Varvsholmen, saknas boende för äldre.

Verksamhetschefen för äldreomsorgen i Kalmar kommun, Lars Axelsson, säger att Trygghetsboendet inte är biståndsprövat. Den sökande får själv ställa sig i kö till detta boende. Där ska det finnas personal, gemensamhetsutrymmen samt trygghetslarm.

Enligt Äldredelegationens förslag ska det endast finnas tre olika begrepp för äldreboende. Förutom vård- och omsorgsboende och trygghetsboende, även seniorboende, som innebär ordinarie lägenheter anpassade till äldre och som hyresvärdarna själva sköter.

Mia Wendel
mia.wendel@sr.se