Hultsfred

Festivalparkering överklagat

Hultsfreds kommuns planer på att anlägga en parkeringsplats vid silverslätten i norra Hultsfred, är överklagat till länsrätten.

I överklagan skrivs det att parkeringsplatsen kan bli ett hot för dricksvattenförsörjningen i kommunen, eftersom den ligger intill Nedsjön och Silverån, men också för att den påtagligt försämrar möjligheterna till ett aktivt frilufts- och föreningsliv.

Åke Arvidsson bor intill Silverslätten i Hultsfred, och är en av de två, som står bakom överklagan.

- Det här området ligger i det yttre vattentäcktsområdet, och det ligger precis intill det inre vattentäktsområdet, där kommunen har sin vattentäkt idag, och idag har vi bra vatten här, säger Åke Arvidsson.

I överklagan skriver Åke Arvidsson dessutom att dom inte kan acceptera att ett par veckors musikarrangemang tillåts hota både dricksvattenförsörjningen och dessutom försämra möjligheterna till ett aktivt frilufts- och föreningsliv i Hultsfred.

Man påpekar också att merparten av skogen som ska avverkas utgörs av skog som inte uppnått lägsta ålder för slutavverkning, alltså för avverkning som inte kommer att planteras om.

Överklagan ligger nu länsrättens bord, som ser det som ett brådskande fall, då det handlar om skog som ska avverkas och tar lång tid att återställa.

Fram tills länsrätten har fattat något avgörande beslut, så kommer Hultsfreds kommun att gå på sitt beslut och börja avverka skogen, så fort som möjligt.

Kira Berg, Socialdemokratiskt kommunalråd i Hultsfred.

- Vårt arbete fortsätter precis som vi har planerat, säger Kira Berg.

Anders Nyberg
anders.nyberg@sr.se