Kalmar län

Sjukhusen redo för influensan

Den nya influensan har nu konstaterats i tolv länder och runt om i Sverige pågår förberedelserna inför en eventuell pandemi. Kommuner och landsting ser över sina beredskapsplaner, så även i Kalmar län.

Beredskapen innebär att myndigheterna diskuterar hur samhällsservicen vid ett utbrott ska fungera, som sjukvård, sophämtning och matförsäljning, men också hur det ska fungera om vaccin ska ges till alla svenskar. Det finns idag ett nationellt lager som sjukhusen kan få Tamiflu ifrån om det skulle behövas utöver de lager som redan finns lokalt.

Oron börjar nu sprida sig i Kalmar län, både bland innevånarna, men också bland landstingets egen personal.

- Innan man vet nu vad som kommer att hända så tror jag det är lite oro här och där just ovetskapen vad som är på gång, säger Per Åke Jarnheimer som är biträdande smittskyddsläkare i Kalmar.

På sjukhusen i Kalmar tittar man också över sina lager av munskydd och skyddsglasögon och man följer noga utvecklingen för att kunna informera innevånarna. Hittills finns inga konstaterade fall i Sverige, men smittskyddsläkarna uppmanar människor som befunnit sig i riskområdet Mexico och i södra USA att vara uppmärksamma på influensasymptom. Men i takt med att influensan sprider sig till allt fler länder så kan riskområdena bli många fler inom kort.

- Det är mycket möjligt, det får framtiden utvisa. Men det kan ju förändras ganska snabbt, säger Per Åke Jarnheimer.

Sandra Skeppar
sandra.skeppar@sr.se