Vimmerby

Färre journalister på Vimmerby tidning

Det är det rådande konjunkturläget med vikande och krympande annons marknad som ligger bakom att man nu drar in fem tjänster.

Konsekvensen bli att de som jobbar kvar får jobba mer och det märks naturligtvis på en liten redaktion, säger Lars Göran Bexell som är Journalist klubbens ordförande.

- Det blir mer stressigt för dom som finns kvar och tidningen blir något tunnare, säger han.

Vimmerby tidning kommer, trots neddragningarna, att ges ut sex dagar i veckan.

Hasse Carlsson
hasse.carlsson@sr.se