KALMAR

Kalmarläkare prickas för tumörmiss

En läkare i Kalmar som inte skickade en patient vidare till neurologsik undersökning har fått en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Patienten visade sig ha en hjärntumör.

Läkaren trodde att patientens sympton berodde på en depression men bara några dagar senare fick han diagonosen hjärntumör.

Patienten var mycket missnöjd med flera läkares arbete och anmälde tre av dem till ansvarsnämden varav en alltså fick  en erinran av HSAN.