Kalmar län

Upphävt eldningsförbud

Eldningsförbudet i länet har upphävts i hela länet. Länsstyrelsen kom med beskedet på tisdagen efter omslaget i vädret. Detta efter att Räddningsverket har gjort bedömning att brandrisken är liten, eller mycket liten.