Mer inflytande åt resenärer

Resenärerna ska sättas i centrum föreslår ett delbetänkande till ny kollektivtrafik lag som redovisades på tisdagen.

Det innebär att den lokala kollektivtrafikmarknaden ska öppnas för konkurrens för att kunderna ska kunna påverka utbudet

Vidare slår utredaren fast att resenärernas behov av enkelhet ska säkras med standardiserade informations- betal och bokningssystem.