Smedby

Politiker mot väggen om boende

Mycket kritik framfördes vid ett möte mellan boende i Smedby och politiker och tjänstemän från Kalmar kommun på fredagen. Kommunen vill bygga ett boende för utsatta människor mitt i samhället.

De boende i Smedby är oroliga och kritiska till bygget som ska ligga nära äldreboende och villaområde med barnfamiljer.

Vid mötet framfördes först kritik för hur informationen skötts till invånarna. Något som socialchefen höll med om var bristfällig.

De boende påpekade att de tycker att människor som har det svårt ska ha någonstans att ta vägen, men att det redan finns liknande boenden i Smedby och att kommunen borde sprida ut de på fler orter.

Vid mötet fick de boende till slut ett löfte om ett nytt möte och att inget bygge skulle dras igång innan dess.