Kalmar

Kommunala 6-9 skolor påverkar friskolorna

Kommunala 6-9 skolor påverkar även friskolorna. Det blir tydligt när Kalmar kommun ska införa 6-9 skolor på flera håll.

På fristående Kalmar Waldorfskola tror man att fler elever som är missnöjda med de kommunala skolorna kommer söka sig dit när de lämnar mellanstadiet efter femman.

Och på friskolan Södra Skolan i Kalmar tror rektorn Eva Egrenius Cegrell att skolan hade haft svårt att locka till sig elever om man inte hade bestämt att införa samma system som kommunens skolor.

- Skulle vi inte har 6-9 nu när kommunala drar igång. Då kanske inte föräldrar väljer att sätta sitt barn, alltså byta skola ännu en gång, så nu är det viktigt att vi har 6-9.

Men det var inte det som var den första anledningen till att bli 6-9 skola säger hon till Sverige Radio Kalmar.

Anledningen från början var för att man har en språklig profil och tanken var att fånga upp elever redan i sexan så att alla skulle få en bra start när det gäller just språk.

Sexor från 2010

Skolan kommer ta emot sin första sjätteklass hösten 2010 och startar därmed samtidigt som de kommunala 6-9 skolorna. Men Eva Egrenius Cegrell tror inte att man då kommer få nån tuff konkurrens från kommunens skolor.

- Nej, det känns inte tufft, för så länge vi gör ett bra jobb kommer elever vilja gå här, säger hon.

Erik Månsson som går i sjunde klass på Södra Skolan ser både fördelar och nackdelar med att sjätteklassarna börjar på hans skola nästa år.

- Det kan vara bra för de som börjar att de får bättre lärare. Det som kan vara dåligt kan vara att de kan känna sig rädda för att det är äldre personer, säger han till Sveriges Radio Kalmar.