Kalmar län

Dyrare söka läkarhjälp

Du som besöker en läkare på en vårdcentral i Kalmar läns landsting kan få betala mer än någon annanstans i hela Sverige.

Under tisdagen väntas politikerna i landstingfullmäktige rösta igenom nya patientavgifter som bland annat för upp landstinget på delad förstaplats i landet, med 200 kronor för ett husläkarbesök.

Det är bara gotlänningarna som betalar så mycket idag och betydligt mer än vid andra landsting där avgifterna är mellan 100 och 150 kronor per läkarbesök.

Fler avgifter på riksvärstalistan

Det finns fler avgiftshöjningar som för upp Kalmar län på riksvärstalistan om landstingsfullmäktige röstar för förslaget. Den som behöver hjälp på akuten under kvällar och helger föreslås betala 400 kronor, så hög avgift finns bara i  Västmanland och Gotland.

Flera avgiftshöjningar kommer upp för beslut vid landstingsfullmäktige under tisdagen. Bland de mer uppmärksammade är förslagen att göra det dyrare för de som behöver olika hjälpmedel som till exempel en hörraparat, vilket fått handikapporganisationer på riksplanet att reagera eftersom landstinget inte vill låta de hörsselskadade omfattas av högkostnadsskyddet. Det är enligt de hörselskadades riksförbundet inte är förenligt med rådande lagstiftning.

Tobias Sandblad
tobias.sandblad@sr.se