Kalmar

En lång dags färd mot budget

Trots att det inte var några större skillnader mellan de båda blocken så blev debatten i kommunfulmäktige lång, och med över 100 inlägg, när budgeten diskuterades och klubbades på måndagen.

Tros att det inte var några större skillnader mellan de båda blocken gällande budgeten för Kalmar kommun nästa år så blev ändå debatten lång. I många fall så var det en rundgång i argumenten som gjorde att det blev en maratondebatt som pågick hela dagen med över 100 inlägg.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) ägnade kommunstyrelsesammanträdet åt att berömma kommunen, dess verksamhet, lyckade besparingar och skattehöjningen.

- Vi ska aldrig ha en skatt än vad vi behöver, säger Johan Persson (S). Vi befinner oss i ett extremt konjunkturläge nu, där till och med de borgeliga har accepterat skattehöjningar. Det man var emot för några veckor sedan är man nu för.

Inga förslag om skattesänkningar

Från oppositionen, som tidigare sagt nej till förra årets skattehöjning på 40 öre, väcktes inte något förslag på skattesänkning eller återställande av skattenivån.

Moderaten Malin Petterson säger att en genomlysningen måste göras först, innan oppositionen kan komma med några skarpa förslag.

- När skattehöjningen kom så hade vi ett annat förslag. Vi ville göra en total genomlysning av kommunen för att hitta var vi kan göra besparingarna. Det röstades ju emot, så därför har vi inga skarpa förslag, säger hon.

Hasse Carlsson
hasse.carlsson@sr.se