Västervik

JO kritik mot Västerviksanstalten

Anstalten Västervik Norra får återigen kritik av justitieombudsmannen. En intern anmälde anstalten för att inte i rimlig tid svarat på hans fråga om att få ha privata sandaler och att få ekonomiskt bidrag till telefonsamtal.

Efter sex respektive fyra månader hade anstalten i Västervik fortfarande inte fattat något beslut i de två ärendena. ´

JO anser att handläggningstiden varit allt för lång och riktar därför kritik mot anstalten.